SAVE THE NATURE

Pomóż nam ocalić życie dzieci oraz

Błękitną planetę

Wspieraj nas już dziś

Projekt "Save The Nature”

Czym jest Społeczno-Ekologiczny Projekt    "Save The Nature"?

    To projekt, który w zamyśle jego twórców ma spełniać dwa bardzo ważne cele społeczne; ochrona godności i życia dzieci oraz ochronę środowiska. W tym momencie nie jedna osoba zapyta, jak to możliwe? Co jedno ma wspólnego z drugim? Pytań z całą pewnością pada więcej. A odpowiedz jest tylko jedna! A mianowicie; chroniąc środowisko można chronić godność i życie dzieci.

Projekt "Save The nature", to również niewyczerpalne zródło surowców wtórnych, których odzyskiwanie służy realizacji zadań jakie niesie ze sobą projekt. To odzyskiwanie surowców wtórnych przyczynia się, do ochrony godności i życia dzieci, młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, jak i do ochrony środowiska. Pamiętajmy! 1 tona makulatury równa się ocaleniu 17 drzew, 26500 litrów wody potrzebnej do produkcji papieru z pierwotnej celulozy oraz 1500 litrów ropy jako żródła energii do jego wyprodukowania. To dowodzi, że Projekt "Save The nature" to poprawa warunków życia dzieci w jakich przyszło im przyjść na świat, żyć, dorastać, wychowywać się, przy jednoczesnej ochronie otaczającej nas przyrody, środowiska, którego ochrona jest ważna.

To tytułem wstępu.

PAMIĘTAJMY!!

    Że żadna!! - nawet najbardziej słuszna inicjatywa proekologiczna, czy  społeczna bez szerokiej akceptacji społecznejniema szansy na powodzenie. Bez odpowiedniej informacji oraz wiedzy trudno zachęcić kogokolwiek, czy to do segregacji odpadów, czy też do wspierania akcji społecznych poprawiających warunki życia dzieci z ubogich rodzin. Dlatego też,  obok odpowiedniego prawa sprzyjającemu tworzeniu rozwiązań systemowych, niezbędna jest konsekwentna i zakrojona na szeroką skalę edukacja, tak ekologiczna, jak również edukacja społeczna uświadamiająca, że obok nas są ludzie - dzieci, którym być może dzieje się krzywda. W Polsce od kilku lat wiele instytucji, organizacji społecznych podejmuje starania aby zmienić rzeczywistość związaną z ochroną godności i praw dzieci, a także związaną z ochroną środowiska - odzyskiwaniem surowców wtórnych, których odzyskiwanie nie doceniamy. Co za tym idzie nie szanujemy środowiska, systematycznie je degradując. Z inicjatywy tychże instytucji powstało wiele cennych i ciekawych programów, projektów pozwalających zmienić przykrą rzeczywistość dzieci, jak również środowiska. Niestety!! W obu obszarach naszego życia wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia. Incjatywa o nazwie; Społeczno-Ekologiczny Projekt "Save The Nature" zrodziła się z potrzeby. Pomysłodawcom projektu udało się znalezć "złoty środek", łączący oba obszary społeczne; ochronę godności i życia dzieci z bezpośrednią ochroną środowiska.

Ale nie samą edukacja człowiek przecież żyje :) 

Za edukacją, muszą iść określone działania bezpośrednie, w szczególności, gdy do życia w zgodzie z naturą chcemy przekonać dzieci, które po przez bezpośredni kontakt z naturą, jak również z surowcami wtórnymi, z których można, wspólnie z nimi tworzyć naprawdę ciekawe prace plastyczne, np. ogłaszając konkurs na wykonanie pracy z materiałów wtórnych, których wokół nas nie brakuje. Drodzy rodzice i opiekunowie dzieci, którymi się opiekujecie, wychowujecie. To od waszej incjatywy zależy, czy kolejne pokolenia będą umiały żyć w zgodzie tak z drgim człowiekiem, jak i z naturą. .....?

   Twórcy projektu, widząc z jednej strony potrzebę, jednocześnie szansę na pozyskiwanie dodatkowych środków, tak potrzebnych by móc realizować cele wynikające z projektu oraz wynikające ze statutu fundacji, postanowili przyłączyć się do grupy obecnie już działajacych firm, organizacji  na rynku polskim, które w sposób skuteczny odzyskują surowce wtórne. Jednakże my nie działamy z chęci zysku, .... I to jest mocnym atutem twórców projektu, z jednej strony skutecznie będziemy przyczyniać się do zwiększenia ochrony środowiska, ale też przyczyniać się będziemy do poprawy życia dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. W Polsce, obecnie, kilka tysięcy dzieci żyje w ubóstwie, kolejnych kilka tysięcy dzieci żyje w domach dziecka, a kolejne tysięce umieszczonych jest w rodzinach zastępczych. Czy tak powinno być? NIE!! Organizacja nasza nie godzi się na to by dzieci tylko spowodu urodzenia się w ....... musiały powielać błędy swoich rodziców tkwiąc w niekończącym się marazmie. Społeczno-Ekologiczny Projekt "Save The Nature” to ochrona środowiska a równocześnie ochrona godności i życia dzieci. Ochrona ich życia przed degradacją, bo z nie swojej winy  wystawione zostały na trudy życia.

     Szanowni Państwo, pomoc w postaci przekazanej nam makulatury, czy innego surowca wtórnego nic Was nie kosztuje, co więcej, często surowiec ten stanowi dla Was problem. Problem, który nasza organizacja potrafi przekuć w dobro, w postaci środków tak potrzebnych do niesienia pomocy naszym podopiecznym. Dobro, którego tym dzieciakom brakuje, każdy z Was może okazać w bardzo prosty, nic kosztujacy sposób. Wystarczy tylko ofiarować jeden z surowców wtórnych; makulaturę, złom, itp.

     Więcej na temat surowców wtórnych, które mogą Państwo przekazać naszej organizacji można poczytać na stronie projektu; www.safenature.pl/jak_przekazac_surowce_wtorne

    Nie jest tajemnicą, żę realizacja różnegorodzaju zadań, programów, projektów, czy wyjazdów wakacyjnych, to spore koszty, dlatego też zachęcamy Państwa do przekazywania surowców wtórnych, dzięki którym my będziemy mogli  nie tylko wysłać dzieci, z ubogich rodzin, czy rodzin zastępczych na wakacje, ferie ale też realizować dużo ambitniejsze zadania. Pamiętajcie Państwo, że uzyskane środki pozwolą nam organizować wszelkiego rodzaju, ciekawe zajęcia, korepetycje, kursy, szkolenia dla młodzieży, w tym także tak  ważne zajęcia związane z ochroną środowiska, czy recyklingiem.