SAVE THE NATURE

Pomóż nam ocalić życie dzieci oraz

Błękitną planetę

Wspieraj nas już dziś

Zarządzanie emisją gazów


RYSUNEK z kominami ...

       Odnotowywana w ostatnich latach narastająca dynamika zjawisk atmosferycznych na świecie, w Europie w tym w Polsce wskazuje, że zmiany klimatyczne nie są już tylko teorią, czy przypuszczeniem. I chociaż na temat przyczyn, świat naukowy nie jest zgodny, większość skłania się ku stwierdzeniu, że jednym z głównych powodów ocieplania się klimatu jest wzrost stężenia gazów cieplarnianych. Najnowsze analizy IPCC  wskazują, że jeśli dotychczasowe tendencje wzrostowe nie zostaną powstrzymane, to przewidywane zmiany klimatu mogą nastąpić w takim tempie, że środowisko przyrodnicze, społeczeństwo i gospodarka nie będą w stanie zaadaptować się do nowych warunków klimatycznych, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Zauważalny jest też znaczy wzrost kosztów związanych z usuwaniem szkód powstałych w wyniku zmian klimatu, który obciąża również w sposób znaczący nasz budżet. W marcu 2008 r. przywódcy państw członkowskich Unii Europejskiej podkreślili konieczność podjęcia zdecydowanych działań mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Został nakreślony Program „3×20%”, który zakłada konieczność ograniczenia emisji dwutlenku węgla do 2020 r. o 20% w stosunku do emisji z 1990 r., poprawę efektywności energetycznej w tym samym okresie o 20% oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawianych w całkowitej produkcji energii również do 20%. Emisje gazów cieplarnianych , a szczególnie CO2 są czynnikiem najbardziej przyczyniającym się do zmian klimatycznych.  Protokół z Kyoto uzyskuje co raz większą akceptacje, a jednocześnie mówi się już o jego następcy.

Duża liczba krajów i bloków regionalnych przygotowuje przepisy prawne pomocne w powstrzymaniu oraz redukcji emisji.  Setki organizacji na całym świecie dobrowolnie wdrożyło procedury dotyczące pomiaru, wyliczeniu i deklarowania bezpośrednich i pośrednich emisji. Skuteczne zarządzanie emisją gazów cieplarnianych, często określane jako zarządzanie węglem, pomoże w  zmniejszenie poboru energii, co przełoży się na spadek kosztów oraz redukcję emisji węglowych.