SAVE THE NATURE

Pomóż nam ocalić życie dzieci oraz

Błękitną planetę

Wspieraj nas już dziś

Surowce

Surowiec

Surowiec – materiał przeznaczony do dalszej przeróbki. Surowce są produktami przemysłu wydobywczego, rolnictwa, leśnictwa lub powstają w wyniku przerobu odpadów.

Szczególne rodzaje surowców:

 • surowce energetyczne to paliwa kopalne: węgiel kamienny i brunatny, torf, ropa naftowa, gaz ziemny, drewno w procesie spalania zamieniane na energię mechaniczną pary lub elektryczność, uran (stosowany w elektrowniach atomowych)
 • surowce wtórne to odpady produkcyjne lub zużyte produkty nadające się do ponownego przerobu
 • surowcami nieodnawialnyminazywa się wszystkie surowce, których odnowienie w wyniku naturalnych procesów jest niemożliwe bądź w skali geologicznej trwa bardzo długo, np.
  • ropa naftowa
  • węgiel kamienny
  • węgiel brunatny
  • rudy uranu
 • surowcami odnawialnyminazywa się wszystkie surowce, których odnowienie jest bieżące albo trwa bardzo krótko, np.
  • woda,
  • powietrze,
  • odnawialne źródła energii.

     Wyczerpywanie się zasobów surowców stanowi coraz większy problem dla światowa, to tylko kwestia czasu kiedy ich zapasy zostaną przez cżłowieka wyczerpane. Przypuszcza się, że w ciągu najbliższych kilku dziesięcioleci, zasoby niektórych surowców m.in. ropy naftowej całkowicie zostaną wyczerpane. Dlatego podjęto próby, mające na celu zmniejszenie zurzycia oraz ewentualnych efektów tego zdarzenia. Od kilku lat trwają próby wprowadzania na rynek pojazdów elektrycznych lub powstawanie elektrowni napędzanych mocą odnawialnych źródeł energii np. pływów wodnych.