SAVE THE NATURE

Pomóż nam ocalić życie dzieci oraz

Błękitną planetę

Wspieraj nas już dziś

Recykling

Recykling

 Recykling, to jedna z kompleksowych metod ochrony środowiska naturalnego. Celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja wykorzystania tych samych materiałów w kolejnych dobrach materialnych i użytkowych, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione są nie tylko te surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia, ale również te, które służą do ich późniejszego przetworzenia.
Recykling to coś więcej, niż tylko wykorzystywanie surowców wtórnych. Jest to system pełnej organizacji obiegu takich materiałów, które mogą być wielokrotnie przetwarzane. W skład systemu wchodzą następujące elementy:
  Właściwa polityka ustawodawcza państwa sprzyjająca recyklingowi.
 • Rozwój technologii przetwarzania odpadów, przede wszystkim w celu wykorzystania jak największej ich części.
 • Projektowanie dóbr z możliwie najszerszym wykorzystaniem w nich materiałów podatnych recyklingowi.
 • Projektowanie dóbr możliwie jednorodnych materiałowo, co upraszcza ich późniejszy demontaż i segregację odpadów.
 • Projektowanie dóbr będących połączeniem różnych materiałów w taki sposób, aby ich poźniejsze rozdzielenie na elementy zbudowane z jednorodnych materiałów było maksymalnie ułatwione.
 • Projektowanie dóbr w taki sposób, aby jak najwięcej ich części składowych nadawało się do powtórnego wykorzystania bez przetwarzania lub przy minimalnych nakładach na uzdatnienie do postaci pełnowartościowej.
 • Projektowanie dóbr w taki sposób, aby zarówno ich części składowe, jak i materiały, z których zostały one wykonane, były wykorzystywane we wtórnym obiegu jak najwięcej razy.
 • System oznaczania zarówno opakowań produktów, jak i elementów składowych tych produktów, w celu ułatwienia rozpoznawania i segregacji odpadów.
 • Szerzenie oświaty proekologicznej, oraz promowanie i organizacja zachowań proekologicznych w społeczeństwie (jednym z celów jest tutajprzeniesienie segregacji odpadów indywidualnych bezpośrednio do gospodarstw domowych).
 • Logistyka sortowania, gromadzenia i odbioru zużytych dóbr oraz ich elementów składowych.
 • Przetwarzanie (uprzednio przygotowanych) odpadów i odzyskiwanie z nich surowców.
Warto zauważyć, iż recykling odbywa się dwutorowo. Z jednej strony jest to wymuszanie zasad recyklingu już u producentów dóbr, z drugiej zaś tworzenie odpowiednich zachowań u konsumentów, gdyż recykling odbywa się w dwóch obszarach: produkowania dóbr oraz późniejszego powstawania z nich odpadów. Materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania bywają opatrzone kodem recyklingu.

Recykling